Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2013


Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2013. Nội dung tại tập tin đính kèm

Download (Right Click - Chọn Save Link as)

ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2013 ( 3/5/2013 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd