Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

LAM DONG INVESTMENT AND HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: LHC

Địa chỉ: Số 87, đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3821854              Fax: 0263 3832542

Website: www.lhc.com.vn              Email: xdthuyloild@gmail.vn

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 27/07/2000. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17/09/2020.

Người đại diện theo pháp luật: Ông LÊ ĐÌNH HIỂN,   Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông LÊ VĂN QUÝ,       Chức vụ: Tổng giám đốc

Mã cổ phiếu niêm yết: LHC tại sàn HNX – Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng

Ngành, nghề theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Tên ngành, nghề kinh doanh

 

Chế tạo, lắp đặt cơ khí chuyên ngành thủy lợi, giao thông. Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng. Phun vữa xi măng, bê tông các công trình, khoan phụt vữa, dung dịch các loại. Khai thác, chế biến khoáng sản. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.)

7730

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu.

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở.

6820

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết: khách sạn

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

7710

Cho thuê xe có động cơ

Chi tiết: cho thuê ô tô, xe có động cơ khác


( 14/6/2021 )