Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
Giới thiệu chung về công ty


hình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từ năm 1976 đến năm 1980

ng ty Xây dngThủy li được thành lập tiền thân là đội công trình trực thuộc Công Ty Thủy li là Công ty hạch toán độc lp, lực lượng lao động tp trung tlc lượng thanh niên xung phong xây dng vùng kinh tế mi.
 
Giai đon tnăm 1981 đến năm 1986:
Đổi tên Công ty thành Xí nghip Xây dng Công trình Thy li trực thuộc Sở Thy li Lâm Đồng, hch toán đc lp.
 
Giai đoạn tnăm 1987 đến năm 1992:
Xí nghiệp Xây dng Công trìnhThủy li trc thuộc Liên hiệp các Xí nghip Thy li Lâm Đồng.
 
Giai đoạn tnăm 1993 đến 7/2000:
Xí nghip Xây dng Công trình Thy li chuyển thành Công ty Xây dng Thủy li Lâm Đồng trực thuc SNông nghiệp và Phát triển nông tn Lâm Đng.
 
Từ tháng 8/2000 đến nay
ng ty đưc chuyển đi sang loại hình Công ty Cphần theo Quyết đnhchuyển DNNN Công ty y dng Thy li 1m Đồng thành Công ty Cphn Xây dng Thủy li Lâm Đồng ca Chtịch UBND tnh Lâm Đng s82/2000/QĐ-UB ngày 27/06/2000.
 
Mt sthành tựu ca công ty trong 10 năm  gn đây:
Từ năm1997, Công ty đã trúng thầu nhiều hp đồng có giá trị xây lắp ln nhp đồng xây dng Hồ chứa nước Đạ ròn, huyn Đơn ơng Tnh Lâm Đng có giá trxâyl ắp n 9 tđồng.Công ty đã chiếm lĩnh được thị trường Tây Nguyên, ngoài ra ng ty còn m rộng địa  bàn kinh doanh sang các tnh lân cận như Tnh Bình ơng, Tỉnh Bình Phưc, Tnh Bà Rịa–VũngTàu
Vi mc tiêu hàng đầu ca Công ty là luôn luôn givng và phát huy truyền thống “Uy tín, Chất lượng,  Công ty không ngng nlực đầu tư mrng sản xut kinh doanh, đổi mi công nghệ, nâng cao chất lưng, nâng cao trình đqun lý, nănlực cán bộ,t ay nghề công nhân đtrthành mt trong nhng Công ty có thế mnh vxây dng giao thông thủy li trong khu vc Tây nguyên.
 
Nhng giải thưởng và danh hiệu đã đạt được:                             
Ngành thuế:
Năm 2005 đưc  tng giấy khen ca Cục thuế Tnh Lâm Đồng  vhoàn thành  tt nghĩa vnộp thuế cho ngân sách Nhà nưc.
Năm 2006 đưc tng giấy khen ca Tổng Cục thuế.
Cơ quan Bảo hiểm xã hi:
Hàng năm nộp đầy đsphát sinh bo him xã hi có xác nhận đlập hsơ đấu thu.
Sau 7 năm cổ phn a, hàng năm Công ty đu đưc y ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng tng bng khen.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2013 ( 3/5/2013 )
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013 ( 23/4/2013 )
QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TÊN GỌI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY ( 19/11/2012 )
Báo cáo của HĐQT trước ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Báo cáo của BKS trước ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Thư của HĐQT gửi các Cổ đông năm 2012 ( 15/3/2012 )
Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Báo cáo của HĐQT trước ĐHĐCĐ lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 12 năm 2012 ( 15/3/2012 )
Báo cáo tài chính toám tắt năm 2011 ( 15/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 ( 2/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 - BẢN TIẾNG ANH ( 2/3/2012 )
Nội quy lao động 2012 ( 31/1/2012 )
Thỏa ước lao động tập thể 2012 ( 31/1/2012 )
NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN ĐHĐCĐ LẦN THỨ 11 NĂM 2011 ( 18/4/2011 )
KẾT QỦA BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 3 (2011-2015) ( 18/4/2011 )
TÀI LIỆU ĐHCD LẦN THỨ 11 NĂM 2011 ( 25/3/2011 )
BÁO CÁO CỦA BKS TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ( 21/3/2011 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010 ( 7/3/2011 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd