Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lần thứ 10 năm 2010
Ngày đăng: 27/4/2010

 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 10 NĂM 2010

...

 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lần thứ 10 năm 2010 ( 27/4/2010 )
Báo cáo tài chính quý I năm 2010 ( 27/4/2010 )
Nghị quyết của HĐQT trình ĐHĐCĐ lần thứ 10 năm 2010 ( 27/4/2010 )
Video clip thi công kênh chuyển nước Phước Hòa, gói thầu 1B
Ngày đăng: 14/7/2010

 Video clip thi công kênh dẫn Phước Hòa - Gói thầu 1B

...

 
Video clip thi công kênh chuyển nước Phước Hòa, gói thầu 1B ( 14/7/2010 )
Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết ( 29/10/2008 )
LUẬT ĐẤU THẦU
Ngày đăng: 29/10/2008
Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Luật đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2006 ...
 
LUẬT ĐẤU THẦU ( 29/10/2008 )
LUẬT XÂY DỰNG ( 29/10/2008 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd