Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

LAM DONG INVESTMENT AND HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: LHC

Địa chỉ: Số 87, đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3821854              Fax: 0263 3832542

Website: www.lhc.com.vn              Email: xdthuyloild@gmail.com

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 27/07/2000. Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 12/08/2022.

Người đại diện theo pháp luật: Ông LÊ ĐÌNH HIỂN,   Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông LÊ VĂN QUÝ,       Chức vụ: Tổng giám đốc

Mã cổ phiếu niêm yết: LHC tại sàn HNX – Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Vốn điều lệ: 144.000.000.000 đồng

Ngành, nghề theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam